- BSO Ballie's - Bij ons ben je bijna thuis
Buitenschoolse opvang
 
Buitenschoolse opvang is speeltijd! De hele dag heeft uw kind op school hard gewerkt en bij ons kan het bijkomen van de dag. De kinderen worden door de leidsters op school opgehaald en eenmaal bij BSO Ballie’s is er een gezamenlijk moment door wat te drinken, bijvoorbeeld een kopje thee of limonade. We zorgen voor rustpauzes, maar de kinderen kunnen ook volop binnen en buiten spelen. Voor elke leeftijdsgroep zijn er voldoende materialen in huis om ze te vermaken. Van knutselen tot muziek maken en luisteren tot en met buiten bewegen. Elke maand wordt er extra aandacht besteed aan een sport, zoals hockey, trefbal of golfen. Maar soms is een kind gewoon moe of in een bui om even iets anders te doen, activiteiten en sporten zijn daarom niet verplicht. De leidster kent uw kind, kijkt naar zijn behoeftes en zal het waar nodig stimuleren en uitdagen. Het gaat er vooral om dat uw kind zich bij ons prettig voelt.
 
En hoe bereiken we dat bij BSO Ballie's? We noemen twee belangrijke onderwerpen:
1. Spel en bewegen
2. Ballie's Kindplan
 
1. Sport en bewegen
Bewegen is belangrijk voor alle kinderen. Bij BSO Ballie’s vinden we het belangrijk dat kinderen
veel spelen en bewegen. Op landelijk en gemeentelijk niveau is er veel aandacht voor sport en spel en kinderen. BSO Ballie’s houdt deze ontwikkelingen in de gaten en probeert hier op aan te sluiten. Maar bovenal zoeken we de aansluitend bij wat de kinderen bezig houdt. 
kende ervaring om voor u te werken.
 
2. Ballie's Kindplan
We hebben geruime tijd gezocht naar een goed begeleidingsplan waarin we inzichtelijk maken naar de ouders waar wij in de begeleiding met de kinderen op letten, wat wij voor ogen hebben, en hoe we dat vorm geven. En natuurlijk daarin verweven de wensen en verwachtingen van de ouders. Wij hebben dat in de bestaande plannen niet gevonden. Daarom hebben we ons eigen Ballie's Kindplan ontworpen, gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang. Aan de hand van deze vier basisdoelen kijken we naar het welzijn van de kinderen. Hoe gaat het met hen?
  
A.      Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
B.      Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen
C.      Het bevorderen van sociale competenties van kinderen
D.      Socialisatie door overdracht van waarden en normen